צרו קשר | הוסיפו למועדפים | הצטרפו לרשימת תפוצה | כתבו עלינו | פרסום באתר | ראשי
כניסה למאגר של כ- 10,000
נכסי נדל"ן שהוצעו למכירה בכינוס נכסים
הסבר על כינוס נכסים קישורים מומלצים
נדל"ן / כלי רכב שת"פ לבעלי אתרים
הסבר על הליך כינוס נכסים
פרסומותהמיתון והמצב הכלכלי הקשה במשק הביאו לאחרונה להיצע גדול של
נכסי נדל"ן המוצעים למכירה בהליך של כינוס נכסים, דבר שיוצר
הזדמנות לבעלי הון לרכוש דירות במחירי הזדמנות, להבדיל מהבעלים
של נכסי הנדל"ן שנקלעו לקשיים כלכליים, צברו חובות, נכסיהם נמכרים
וסובלים מכה אחת אפיים בכך שנכסיהם נמכרים במימוש מהיר בהליכים
.משפטיים, במחיר זול יותר ממחיר השוק שלהם


?מה זה כינוס נכסים

כינוס נכסים הינו הליך שבמסגרתו מוסמך בעל תפקיד שנתמנה לכונס
נכסים, לתפוס ולמכור נכס. בדרך כלל מדובר ברכב או בנכס נדל"ן ורכב
.השייכים לחייב שלא שילם את החוב עליו
כינוס הנכסים יכול להיות במסגרת הליכי מימוש משכון או משכנתא, דהיינו
מימוש שעבוד שרובץ על הנכס, או מימוש עיקול שהוטל על הנכס בשלב
.מוקדם יותר
בשלב זה נדגיש כי אופן המכירה הנהוג בהליכים משפטיים הוא בדרך של
!הזמנה להציע הצעות - ולא מכרז
מרבית הנכסים המוצעים מכינוס נכסים, הם מכך שבעל הנכס לקח
משכנתא או הלוואה לרכישת הנכס, אולם לא עמד בהתחייבויותיו לפרוע את
ההלוואה שקיבל. לכן, הדרך של הנושה (מי שנתן את ההלוואה) לקבל את
.כספו חזרה, היא מימוש הנכס
בנוסף, יתכן מצב בו בני זוג המתגרשים אינם מגיעים להסכמה אצל מי
יישאר אותו נכס ואז ממנים עו"ד שימכור את הנכס ויחלק את היתרה
.הכספית בין הצדדים
מצב אפשרי נוסף הוא של נכס השייך לעיזבון, ירושה ויש חילוקי דעות בין
היורשים לגבי הנכס, אז ממנים עורך דין שיממש הנכס ויחלק את היתרה
.הכספית
כנ"ל לגבי נכסים עזובים ונטושים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי
והתקבלה החלטה למכור אותם, בין אם בגלל קושי בניהול הנכס ובין אם
.מסיבה אחרת
,בהערכת השמאי שנמסרת בהליך כינוס נכסים מופיעות שתי הערכות
הערכת שווי רגילה והערכת שווי "במימוש מהיר" שהיא בד"כ בין 15-30%
מתחת למחיר השוק וזהו בד"כ המחיר בו תאושר ע"י ביהמ"ש המכירה
של אותו נכס. אולם, מאחר ובמכירה במימוש מהיר נמכר הנכס בכ- 20-30
אחוז ממחיר השוק שלו, יתכנו מצבים מסוימים, בהם עלול החוב לעלות על
היתרה ממכירה במימוש כפוי, וזהו המצב הגרוע ביותר אליו יכול להיקלע
בעל הנכס. מוכרים את הנכס, מקזזים מהמכירה הוצאות שונות כמו שכר
,טרחה לשמאי, שכר טרחה למתווך, וכמובן שכר טרחה לעורך הדין
בתוספת הריביות מאז הפיגורים בתשלומים ועד מכירת הנכס, ובסופו של
יום בעל הנכס נותר חייב, שכן מכירת הנכס כיסתה רק חלק מהחוב שתפח
.בגלל ריביות והוצאות שונות?איך מתנהל התהליך

כונס הנכסים מתמנה ע"י ראש ההוצאה לפועל ומוסמך לעשות את כל
.הפעולות למימוש הנכס שבכינוס נכסים
כאשר מדובר בנכס כגון רכב, תפקידו הראשון של כונס הנכסים הוא לתפוס
הרכב ולאחסנו במגרש מכוניות. כאשר מדובר בנכס מקרקעין, תפקידו של
כונס הנכסים הינו לתפוס חזקה בנכס, ובמידת הצורך עליו לנקוט את כל
.ההליכים לפינוי הנכס מיושביו
.השלב השני הינו פרסום הנכס בעיתון, במודעה מפורטים פרטי הנכס
האופן שבו ניתן לראותו והתנאים להשתתפות במכרז. בדרך כלל לצורך
הגשת הצעה יש להפקיד ערבון בגובה 10% משווי ההצעה, וקיים מועד
אחרון להגשת הצעות. הפקדת הצ'ק נועדה להבטיח את רכישת הנכס ע"י
.הזוכה בהתמחרות, מאחר ויש הסתמכות על ההצעה שלו
בתום המועד האחרון שנקבע להגשת הצעה, מוזמנים מציעי ההצעות
הגבוהות להתמחרות במשרדו של כונס הנכסים, ומתנהל הליך של מעין
מכירה פומבית, כאשר המחיר ההתחלתי הוא בגובה ההצעה הגבוה ביותר
שנתקבלה. בתום ההתמחרות, נקבע הזוכה במכרז, דהיינו המציע
.שהצעתו היתה הגבוהה ביותר בהתמחרות
לאחר שנקבע הזוכה בהתמחרות, הכונס הנכסים נותן לבעל הנכס
הזדמנות לפדות את הנכס בסכום שאינו נופל מסכום ההצעה הגבוהה
ביותר שזכתה במכרז. אם בעל הנכס החליט לפדות את הנכס, הנכס
מוחזר אליו, והמכרז מבוטל. אם בעל הנכס ויתר על הזכות לפדות את
הנכס, פונה כונס הנכסים לקבל את אישור ביהמ"ש למכירת הנכס למציע
.שהצעתו זכתה. אם העסקה תאושר ע"י ביהמ"ש ימכר הנכס לזוכה?מהם היתרונות והחסרונות

למרות שקניית נכס מכונס נכסים, במסגרת הליכי כינוס נכסים, נחשבת
לקניה בטוחה יחסית. רצוי לרוכש להיות מיוצג ע"י עו"ד המתמחה
במקרקעין. יש לשים לב למילה "יחסית" משום שבמודעות של כונסי הנכסים
מצוין במפורש שמציע ההצעה חייב לבצע את כל הבדיקות בעצמו ורוכש
את הנכס AS-IS ולבית-המשפט ולכונס הנכסים אין שום אחריות אם לאחר
.הרכישה מתגלית תקלה כלשהי, כגון חריגת בניה
היתרון הוא שבהתאם לחוק המכר, הנכס עובר לבעלותו של המציע
שהצעתו זכתה במכרז על פי צו מכר של ראש ההוצאה לפועל, כשהוא נקי
.מכל עיקול, שעבוד או זכויות צד ג' כלשהן, כך שמהבחינה הזו לא קיים סיכון
בנוסף נזכור את היתרון של רכישת נכס בסכום הנמוך בעשרות אלפי דולרים
.משווי השוק שלו:סיכום השלבים למעוניינים ברכישת נכס מכונס נכסים

לעקוב אחר המודעות בעיתונות היומית או באינטרנט *
לפנות אל כונס הנכסים של אותו נכס *
לבקש לראות את הערכת השמאי על אותו הנכס (בו בד"כ מופיעים *
(גם הליקויים
לבקר בנכס לראות אם יש עניין בו *
להגיש הצעה אצל כונס הנכסים בצירוף צ'ק בטחון, ולבקש להיות *
בכל מקרה מוזמן להתמחרות
להגיע להתמחרות על אותו נכס *www.hovot.co.il  נכתב ע"י עו"ד אילן חזני  לוח נדל"ן פלוס     אדריכלות ועיצוב פנים 
הוצאת נסח טאבו     בדיקה אם רכב גנוב 
מכרזי רכב ממשלתיים   מכרזי נל"ן ממשלתיים 
גולשים יקרים השימוש באתר עד סוף חודש אוגוסט 2011 ללא תשלום !!!! , הקישו כאן כדי לפנות אלינו במייל
הבהרה משפטית
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות המפורסמות בו אין להעתיק את האתר, הרעיון שלו, הפורמט שלו או כל חלק ממנו בכל דרך - כל העושה זאת צפוי להענש עפ"י חוק אין לעשות שימוש בשם האתר, ואין להעתיק את המידע שבאתר ולהפיצו ללא אישור בכתב מהנהלת האתר כמנגנון הגנה מהעתקות, בוצעו שינויים במודעות המקוריות, כך שחומר שנלקח מהאתר יאותר צוות האתר